הדפוס הישראלי לא עוצר: מכירות של מעל 100 מיליון דולר לסקודיקס